Powrót do listy

Maciej Romanowski


Romanowski

Maciej

Maciej

00.00.1896

Wilno

omska

Polak

sekretarz

Areszt

10.09.1937

Wyrok

25.10.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Omskiego

działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.10.1937

Omsk

Rehabilitacja

09.11.1964

prezydium Omskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-890