Powrót do listy

Bronisław Romel


Romel

Bronisław

Leontyn

00.00.1903

Romandiszki

święciański

wileńska

Leningrad

Polak

malarz

członek WKP(b) od 1925 wykluczony 1937 w związku z aresztowaniem

Areszt

21.08.1937

Wyrok

23.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

Śmierć

28.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938