Powrót do listy

Jan Rudak


Rudak

Jan

Antoni

00.00.1909

Polska

czaryski

Polak

robotnik

Areszt

28.07.1937

Wyrok

16.11.1937

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 6, 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Barnauł

Rehabilitacja

09.12.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego