Powrót do listy

Hipolit Rudy


Rudy

Hipolit

Karol

00.00.1885

Worosziłki

święciański

wileńska

Tołmaczewo

łużski

leningradzka

Polak

palacz

bezpartyjny

Areszt

03.10.1937

Wyrok

04.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. art. 58-1a-9 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938