Powrót do listy

Alfred Rusiecki


Rusiecki

Alfred

Antoni

00.00.1887

Germanowicze

wileńska

Tomsk

Polak

analfabeta

inwalida

bezpartyjny

Areszt

31.08.1937

Wyrok

10.10.1937

agent polski

rozstrzelanie

Śmierć

22.10.1937

Rehabilitacja

00.12.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego