Powrót do listy

Franciszek Rusiecki


Rusiecki

Franciszek

Józef

00.00.1886

Hryciuny

wileński

Leningrad

Polak

członek WKP(b) 1918-1937

Areszt

11.12.1937

Wyrok

12.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci, tom 8 (w przygotowaniu)