Powrót do listy

Kazimierz Bogdanowicz


Bogdanowicz

Kazimierz

Emilian

00.00.1898

Uzlany

puchowicki

Grodianka

osipowicki

mohylewska

Polak

podstawowe

woźnica

Grodiański punkt leśny

Areszt

23.08.1937

Wyrok

24.09.1937

trójka

art. 72a, 76 - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

15.10.1937

Bobrujsk

Rehabilitacja

29.06.1963

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\8629-SN