Powrót do listy

Ignacy Rylski-Lubiniecki


Rylski-Lubiniecki

Ignacy

Antoni

00.00.1893

Maleniec

radomski

Moskwa

Polak

niższe

członek WKP(b)

Areszt

20.07.1937

Wyrok

26.10.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

antysowiecka organizacja terrorystyczna

Śmierć

26.10.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

29.04.1955

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie