Powrót do listy

Aniela Rysowa


Rysowa

Aniela

Jan

00.00.1897

Griszkowcy

berdyczowski

winnicka

Centro-Poligon

tieguldecki

tomska

Polka

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

15.07.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

11.10.1938

Rehabilitacja

00.05.1938

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego