Powrót do listy

Stefan Rychliński


Rychliński

Stefan

Jan

00.00.1889

warszawska

Batuchi

witebski

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

00.00.1937

Wyrok

03.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, 71, 76 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

23.06.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7722-P