Powrót do listy

Kazimierz Rycembel-Romanowski


Rycembel-Romanowski

Kazimierz

Adam

00.00.1892

Warszawa

Leningrad

Polak

niższe

lejtnant bezpieczeństwa państwowego

wykluczony z WKP(b)

Areszt

14.06.1937

Śmierć

21.08.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

29.10.1957

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie