Powrót do listy

Paweł Riabicki


Riabicki

Paweł

Gabriel

00.00.1888

Sienigow

żytomierski

wołyńska

Tomsk

Polak

analfabeta

kierownik

Tomsk

bezpartyjny

Areszt

14.06.1937

Wyrok

19.10.1937

kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna organizacja powstańcza

rozstrzelanie

Śmierć

26.10.1937

Rehabilitacja

00.03.1961

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego