Powrót do listy

Walenty Sawicki


Sawicki

Walenty

Stanisław

00.00.1908

Tomsk

Matianga

kołpaszewski

tomska

Polak

podstawowe

ślusarz

bezpartyjny

Areszt

16.06.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

18.10.1938

Rehabilitacja

00.11.1956

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego