Powrót do listy

Feliks Sawicki


Sawicki

Feliks

Bazyli

00.00.1896

Zastienok-Samorokowo

mohylewski

mohylewska

Zastenok-Samorokowo

mohylewski

mohylewska

Polak

niepełne podstawowe

chłop

Areszt

10.08.1938

Śmierć

09.10.1938

Rehabilitacja

04.06.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\6418