Powrót do listy

Cezary Sawicki


Sawicki

Cezary

Narcyz

00.00.1895

Komaje

święciański

wileńska

Barań

orszański

witebska

Polak

niepełne podstawowe

ślusarz

Areszt

29.07.1938

Wyrok

15.10.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.11.1938

Rehabilitacja

17.11.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7837-p