Powrót do listy

Wiaczesław Bogiński


Bogiński

Wiaczesław

Wincenty

00.00.1891

Bychow

Polak

pracownik huty szkła

huta szkła

Bychow

członek/kandydat na członka WKP(b) od 1930

Areszt

17.12.1937

Wyrok

10.01.1938

najwyższy wymiar kary

Śmierć

12.02.1938

Rehabilitacja

07.09.1960

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\Kontrolna Komisja Partyjna OK KPB