Powrót do listy

Stanisław Sadkowski


Sadkowski

Stanisław

Wincenty

00.00.1914

Lepel

Białoruś

Lepel

lepelski

witebska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

18.11.1937

Wyrok

09.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

18.09.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego