Powrót do listy

Bronisław Sadowski


Sadowski

Bronisław

Kazimierz

00.00.1898

Suchanowszczyzna

uszacki

Białoruś

Leniczewka

uszacki

witebska

Polak

niepełne podstawowe

leśnik

Areszt

06.11.1937

Wyrok

11.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, art. 72 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

16.11.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8586-p