Powrót do listy

Grzegorz Sadowski


Sadowski

Grzegorz

Roman

00.00.1905

Kowalcy

mołodeczniański

wileńska

Tugan

tugański

tomska

Polak

podstawowe

ślusarz hydraulik

bezpartyjny

Areszt

25.01.1938

Wyrok

22.04.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

28.05.1938

Rehabilitacja

06.12.1938

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego