Powrót do listy

Jan Sadowski


Sadowski

Jan

Jakub

00.00.1883

Maławieś

warszawska

Zima

irkucka

Polak

małopiśmienny

pracownik kolei

Zima

bezpartyjny

Areszt

04.10.1937

Wyrok

06.10.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1a, 9.

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.02.1938

Rehabilitacja

29.04.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\№6912