Powrót do listy

Józef Adaszewski


Adaszewski

Józef

Jan

00.00.1893

Warszawa

Polska

Czeremchowo

irkucka

Polak

kopalnia im. Kirowa

Czeremchowo

członek WKP(b)

Areszt

23.12.1937

Wyrok

23.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1 "a" kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

09.04.1938

Irkuck

Rehabilitacja

30.08.1958

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\17764