Powrót do listy

Maria Saksonowa


Saksonowa

Maria

Osip

00.00.1896

Rossica

drysieński

Witebsk

witebski

witebska

Polka

analfabetka

Areszt

17.01.1938

Wyrok

26.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, art. 72, 76 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski, agitacja kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.03.1938

Witebsk

Rehabilitacja

18.09.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego