Powrót do listy

Wincenty Sałastej


Sałastej

Wincenty

Wincenty

00.00.1888

Pyrdowa

luciński

witebska

Posenie

kożewnikowski

tomska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

bezpartyjny

Areszt

13.02.1938

Wyrok

22.04.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

28.05.1938

Rehabilitacja

04.11.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego