Powrót do listy

Bronisław Samujło


Samujło

Bronisław

Włodzimierz

00.00.1905

Sorzowo

uszacki

Białoruś

Zabołotnicze

lepelski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

04.08.1938

Wyrok

15.10.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.11.1938

Rehabilitacja

14.07.1964

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\12960-p