Powrót do listy

Albin Saulski


Saulski

Albin

Albin

00.00.1902

Torguny

dokszycki

behomelski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

16.12.1937

Wyrok

15.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, art. 72 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

31.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

11.09.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego