Powrót do listy

Prokopij Sacharewicz


Sacharewicz

Prokopij

Ignacy

00.00.1899

grodzieńska

S. Pierunowo

talmeński

Polak

sekretarz

Areszt

26.12.1937

Wyrok

11.02.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 6, 9, 10, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.03.1938

Barnauł

Rehabilitacja

29.04.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego