Powrót do listy

Wojciech Swobodzki


Swobodzki

Wojciech

Wincenty

00.00.1889

Austro-Węgry

Cwietopol

sławgorodzki

Polak

rachmistrz

Areszt

18.01.1938

Wyrok

19.02.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 7, 10, 11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.03.1938

Sławgorod

Rehabilitacja

27.10.1959

Sąd Najwyższy RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego