Powrót do listy

Jerzy Siedlecki


Siedlecki

Jerzy

Martyn

00.00.1905

Warszawa

Polska

Leningrad

Polak

robotnik

bezpartyjny

Areszt

26.08.1937

Wyrok

09.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-9-11 kk RFSRR

Śmierć

28.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938