Powrót do listy

Józef Siedziako


Siedziako

Józef

Ignacy

00.00.1889

Słoboda

wilejski

Wołkowaja Gora

lepelski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

19.11.1937

Wyrok

09.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

20.10.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\19884-P