Powrót do listy

Piotr Sielicki


Sielicki

Piotr

Paweł

00.00.1910

Miszkowicze

sirociński

Białoruś

Leningrad

Polak

instruktor

bezpartyjny

Areszt

10.10.1937

Wyrok

31.12.1937

trójka specjalna UNKWD Obwodu Lwowskiego

art. 58-8 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938