Powrót do listy

Aleksy Sienkiewicz


Sienkiewicz

Aleksy

Józef

00.00.1875

Jesinowka

grodzieńska

Uspienskoje

nogiński

moskiewska

Polak

niższe

diakon

nogiński

bezpartyjny

Areszt

26.11.1937

Wyrok

01.12.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

działalność kontrrewolucyjna

Śmierć

11.12.1937

Butowo

Rehabilitacja

00.07.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski