Powrót do listy

Florian Sierko


Sierko

Florian

Kazimierz

00.00.1891

Jutiwcy

lidzki

wileńska

Polak

szewc

Smoleńsk

bezpartyjny

Areszt

25.04.1938

Wyrok

25.05.1938

trójka UNKWD Obwodu Smoleńskiego

art. 58-10, 11

rozstrzelanie

Śmierć

02.06.1938

Rehabilitacja

31.10.1956

Smoleński Sąd Obwodowy

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\1689-s