Powrót do listy

Jakub Sylwanowicz


Sylwanowicz

Jakub

Onufry

00.00.1873

Nieśwież

słucki

mińska

Tanchoj

Polak (Białorusin)

piśmienny

brygadzista

bezpartyjny

Areszt

29.10.1937

Wyrok

02.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1a, 9, 11.

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.01.1938

Rehabilitacja

20.06.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\№15633