Powrót do listy

Anatol Sinicki


Sinicki

Anatol

Teodor

00.00.1914

Żmurnoje

lelczyński

homelska

Remowoje

czaiński

tomska

Polak

średnie

urzędnik

bezpartyjny

Areszt

10.06.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

18.10.1938

Rehabilitacja

07.04.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego