Powrót do listy

Stanisław Bokszanin


Bokszanin

Stanisław

Stanisław

00.00.1883

Syrica

tołoczyński

Białoruś

Polak

kierownik biblioteki

Zyklino

smoleński

bezpartyjny

Areszt

20.08.1937

Wyrok

21.09.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58-10

rozstrzelanie

Śmierć

25.09.1937

Rehabilitacja

20.09.1957

Trybunał Wojskowy Woroneskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\10739-s