Powrót do listy

Adam Skibniewski


Skibniewski

Adam

Jan

00.00.1864

Zastienok

słucki

mińska

Starina

smolewicki

mińska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

05.08.1937

Wyrok

19.11.1937

trójka

art. 72, 76 kk BSRR - członek bandy, antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

19.01.1938

Mińsk

Rehabilitacja

13.02.1960

prezydium Mińskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\16231-s