Powrót do listy

Jan Składnikow


Składnikow

Jan

Stanisław

00.00.1894

Warszawa

Mińsk

mińska

Polak

niepełne podstawowe

strażak

Areszt

03.12.1938

Wyrok

11.09.1939

Kolegium Specjalne

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

3 lata ITŁ

Śmierć

18.08.1940

Rehabilitacja

12.03.1965

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\19145-s