Powrót do listy

Kazimierz Bołtowicz


Bołtowicz

Kazimierz

Michał

00.00.1888

Sienno

witebska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

podstawowe

kucharz

fabryka im. Kaganowicza

Areszt

15.11.1937

Wyrok

22.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 71, art. 72, 76 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

29.04.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8347-P