Powrót do listy

Feliks Sławecki


Sławecki

Feliks

Feliks

00.00.1897

Kuczaczino

lepelski

mińska

Murmańsk

Polak

cieśla

Areszt

22.03.1937

Wyrok

15.10.1937

trójka specjalna przy UNKWD Obwodu Leningradzkiego

art. 58-6-11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.10.1938

Leningrad

Rehabilitacja

01.08.1963

Trybunał Wojskowy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego