Powrót do listy

Jan Śliwacki


Śliwacki

Jan

Wincenty

00.00.1888

Blinowszczyzna

dziśnieński

wileńska

Polska

Kazań

Polak

ślusarz narzędziowiec

Areszt

09.06.1938

Wyrok

07.10.1938

Sąd Liniowy Transportu Wodnego Basenu Górnowołżańskiego

art. 58-10 cz. 1. oczernianie rządu, dyskredytacja polityki partii i rządu

6 lat pozbawienia wolności, 3 lata pozbawienia praw publicznych

Śmierć

11.09.1942

Kazań

Rehabilitacja

27.01.1962

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Tatarstan