Powrót do listy

Maria Słowecka


Słowecka

Maria

Franciszek

00.00.1887

Śnieżkowo

lepelski

Snieżkowo

lepelski

witebska

Polka

analfabetka

kołchoźnica

Areszt

05.09.1937

Wyrok

11.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

11.09.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego