Powrót do listy

Wiaczesław Słucki


Słucki

Wiaczesław

Kasper

00.00.1893

Lichwin

moskiewska

Bolszoj Niewier

skoworodyński

Polak

księgowy

Areszt

14.10.1937

Wyrok

04.06.1938

trójka UNKWD Obwodu Czytyjskiego

art. 58-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

09.08.1938

Rehabilitacja

05.04.1957

Trybunał Wojskowy ZWO

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Amurskiego\P-72332.