Powrót do listy

Bronisława Słyszowa


Słyszowa

Bronisława

Ignacy

00.00.1898

Leningrad

sowchoz "Rajcy"

tołoczyński

witebska

Polka

niepełne podstawowe

dojarka

Areszt

26.08.1937

Wyrok

11.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

16.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego