Powrót do listy

Grzegorz Bondarenko


Bondarenko

Grzegorz

Andrzej

00.00.1904

Bażyna

zalesowski

Kraj Ałtajski

Tomsk

Polak

podstawowe

szewc

TPK nr1

członek WLKSM

Areszt

05.12.1937

Wyrok

07.01.1938

kontrrewolucyjna nacjonalistyczna organizacja estońska

rozstrzelanie

Śmierć

21.01.1938

Rehabilitacja

00.11.1956

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego