Powrót do listy

Piotr Bondaruk


Bondaruk

Piotr

Jan

00.00.1910

Witebsk

witebska

Moskwa

Białorusin (Polak)

niższe

artysta

Teatr "Music-Hall"

Moskwa

bezpartyjny

Areszt

22.08.1937

Wyrok

20.09.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

przynależność do wileńskiej ekspozytury 2. Wydziału polskiego Sztabu Generalnego i szpiegostwo

Śmierć

20.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

15.01.1997

Główna Prokuratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie