Powrót do listy

Mikołaj Sobol


Sobol

Mikołaj

Józef

00.00.1903

grodzieńska

Szełabolicha

pawłowski

Polak

mechanik

Areszt

01.01.1938

Wyrok

23.03.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 9, 10, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

10.04.1938

Barnauł

Rehabilitacja

10.03.1958

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego