Powrót do listy

Jan Sokół


Sokół

Jan

Jan

00.00.1892

Warszawa

Moskwa

Polak

niższe

instruktor

członek KC i Biura Politycznego KPP

Areszt

23.07.1937

Wyrok

20.09.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

terrorystyczna organizacja dywersyjna

Śmierć

20.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

31.12.1955

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie