Powrót do listy

Kazimierz Sokołowski


Sokołowski

Kazimierz

Andrzej

00.00.1889

Wilno

Litwa

Murmańsk

Polak

traktorzysta

Areszt

27.03.1938

Wyrok

08.06.1938

trójka specjalna przy UNKWD Obwodu Leningradzkiego

art. 58-2-10-11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

18.06.1938

Leningrad

Rehabilitacja

06.10.1955

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego