Powrót do listy

Paweł Sosnowski


Sosnowski

Paweł

Damian

00.00.1897

Bachowo

dubrowieński

witebska

Bachowo

dubrowieński

witebska

Polak

podstawowe

robotnik

Areszt

09.08.1938

Wyrok

03.11.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

10 lat ITŁ

Łagier

Unżłag

gorkowska

Śmierć

28.05.1953

Karagandyjska

Rehabilitacja

07.05.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\6692-P