Powrót do listy

Jan Stakkiewicz


Stakkiewicz

Jan

Andrzej

00.00.1900

dwiński

witebska

Polak

kierownik składu

smoleńska

członek WKP(b)

Areszt

11.06.1938

Wyrok

28.09.1938

trójka UNKWD Obwodu Smoleńskiego

art. 58 - 6, 7

rozstrzelanie

Śmierć

14.10.1938

Rehabilitacja

16.03.1959

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\16457-s